Wichtiger Hinweis

Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Hebamme, wenn Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden möchten.

 
     

DÀNH CHO CHUYÊN GIA

Khi bạn là một chuyên gia trong lĩnh vực y tế, mỗi ngày bạn phải tư vấn sức khỏe cho các bệnh nhân về những vấn đề liên quan tới thực phẩm. Thật là dễ dàng hơn khi những sản phẩm của chúng tôi cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích tới sức khỏe của trẻ. Đến với chuyên mục “Dành cho Chuyên gia”, bạn sẽ nhận được những thông tin từ các bác sĩ của chúng tôi, nhất là những thông tin bổ ích được trực tiếp trả lời từ các chuyên gia dinh dưỡng của Đức.

Hãy tham gia vào chuyên mục của chúng tôi. Bạn sẽ được quyền đặt câu hỏi cũng như được nhận những thông tin bổ ích nhất


www.happy-elternzeit.de

Auf unserer Webseite
www.happy-elternzeit.de
finden Sie ab sofort:

und vieles mehr. Schauen Sie
doch einfach mal rein...

www.happy-elternzeit.de

Auf unserer Webseite
www.happy-elternzeit.de
finden Sie ab sofort:

und vieles mehr. Schauen Sie
doch einfach mal rein...