Tránh việc chỉ đạo thiếu chu đáo

Tránh việc chỉ đạo thiếu chu đáo