Các giai đoạn phát triển chiều cao của trẻ

Các giai đoạn phát triển chiều cao của trẻ

Thông thường khi mới sinh chiều cao đạt 48 –50 cm, năm đầu tăng từ 20 – 25 cm, năm thứ hai tăng 12 cm… cho đến lúc 4 tuổi cao gấp đôi lúc mới sinh.

Sau đó mỗi năm tăng trung bình 5 cm, khi dậy thì chiều cao tăng nhanh như trong 2 năm đầu, đến khoảng 22 tuổi ở nữ và 25 tuổi ở nam thì sự phát triển chiều cao hầu như đều dừng lại.

Ba giai đoạn vàng phát triển chiều cao của trẻ

Các giai đoạn phát triển chiều cao của trẻ

Thông thường khi mới sinh chiều cao đạt 48 –50 cm, năm đầu tăng từ 20 – 25 cm, năm thứ hai tăng 12 cm… cho đến lúc 4 tuổi cao gấp đôi lúc mới sinh.

Sau đó mỗi năm tăng trung bình 5 cm, khi dậy thì chiều cao tăng nhanh như trong 2 năm đầu.

Đến khoảng 22 tuổi ở nữ và 25 tuổi ở nam thì sự phát triển chiều cao hầu như đều dừng lại.

Dựa vào tốc độ phát triển chiều cao của con người qua mỗi thời kỳ, người ta chia ra làm 3 giai đoạn cơ thể tăng trưởng rất nhanh về chiều cao :

Giai đoạn trong bào thai

Trong 9 tháng mang thai, nếu người mẹ được ăn uống tốt tăng từ 10 – 20kg thì con sẽ đạt được chiều cao 50cm lúc chào đời và nặng từ 3kg trở lên.

Giai đoạn sơ sinh đến 3 tuổi

12 tháng đầu trẻ tăng 25cm ; 2 năm tiếp theo mỗi năm trẻ cao thêm 10cm nếu được nuôi dưỡng tốt.

Giai đoạn dậy thì

Các giai đoạn phát triển chiều cao của trẻ 4

Bình thường con gái từ 10 – 16 tuổi và con trai từ 12 – 18 tuổi.

Trong thời gian dậy thì sẽ có 1 – 2 năm chiều cao tăng vọt từ 8 – 12cm mỗi năm nếu được nuôi dưỡng tốt.

Nhưng trong thực tế, chúng ta không thể biết chính xác năm đó là năm nào nên vẫn phải đảm bảo dinh dưỡng tốt cho trẻ suốt trong thời gian dậy thì để trẻ phát triển.

Sau thời kỳ dậy thì, cơ thể trẻ cũng tăng chiều cao nhưng với tốc độ rất chậm, tổng cộng số tăng chiều cao của các năm sau không bằng một năm chiều cao tăng vọt của thời kỳ dậy thì.

Người ta thường ước tính chiều cao của trẻ khi trưởng thành sẽ gấp đôi chiều cao lúc 2 tuổi (chẳng hạn lúc 2 tuổi trẻ cao 82cm, thì khi lớn sẽ cao 1,64m).

Hoặc chiều cao lúc trưởng thành bằng chiều cao lúc 10 tuổi nhân với 1,25 (ví dụ khi 10 tuổi trẻ cao 1,4m thì lúc trưởng thành trẻ sẽ cao 1,75m).

Qua đó chúng ta thấy sự chăm sóc nuôi dưỡng trong các giai đoạn mang thai, 3 năm đầu và giai đoạn dậy thì là rất quan trọng để phát triển chiều cao của trẻ.

(sưu tầm theo mangthai)