Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc

Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc

Những em bé sơ sinh say ngủ hệt như những thiên thần bé con của mẹ, cùng ngắm những hình ảnh đáng yêu của các bé nhé.

Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 1


Tủ sách cũng làm giường được này!

Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 2Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 3

Say giấc trên vai mẹ.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 4

Chúng tớ là anh em sinh đôi.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 5

No sữa rồi, ngủ thôi!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 6

Nằm sấp cơ đấy!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 7

Trong vòng tay bố.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 8

Ngủ cong cả mông rồi!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 9Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 10

Ngáp.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 11

Trời sáng rồi, dậy thôi!
Nguồn: Afamily

Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 1

Tủ sách cũng làm giường được này!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 2

Mỏi người quá!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 3

Say giấc trên vai mẹ.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 4

Chúng tớ là anh em sinh đôi.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 5

No sữa rồi, ngủ thôi!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 6

Nằm sấp cơ đấy!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 7

Trong vòng tay bố.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 8

Ngủ cong cả mông rồi!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 9Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 10

Ngáp.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 11

Trời sáng rồi, dậy thôi!

Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 1

Tủ sách cũng làm giường được này!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 2

Mỏi người quá!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 3

Say giấc trên vai mẹ.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 4

Chúng tớ là anh em sinh đôi.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 5

No sữa rồi, ngủ thôi!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 6

Nằm sấp cơ đấy!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 7

Trong vòng tay bố.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 8

Ngủ cong cả mông rồi!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 9Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 10

Ngáp.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 11

Trời sáng rồi, dậy thôi!

Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 1

Tủ sách cũng làm giường được này!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 2

Mỏi người quá!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 3

Say giấc trên vai mẹ.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 4

Chúng tớ là anh em sinh đôi.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 5

No sữa rồi, ngủ thôi!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 6

Nằm sấp cơ đấy!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 7

Trong vòng tay bố.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 8

Ngủ cong cả mông rồi!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 9Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 10

Ngáp.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 11

Trời sáng rồi, dậy thôi!

Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 1

Tủ sách cũng làm giường được này!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 2

Mỏi người quá!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 3

Say giấc trên vai mẹ.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 4

Chúng tớ là anh em sinh đôi.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 5

No sữa rồi, ngủ thôi!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 6

Nằm sấp cơ đấy!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 7

Trong vòng tay bố.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 8

Ngủ cong cả mông rồi!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 9Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 10

Ngáp.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 11

Trời sáng rồi, dậy thôi!

Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 1

Tủ sách cũng làm giường được này!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 2

Mỏi người quá!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 3

Say giấc trên vai mẹ.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 4

Chúng tớ là anh em sinh đôi.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 5

No sữa rồi, ngủ thôi!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 6

Nằm sấp cơ đấy!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 7

Trong vòng tay bố.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 8

Ngủ cong cả mông rồi!Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 9Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 10

Ngáp.Chùm ảnh đáng yêu những thiên thần đang say giấc 11

Trời sáng rồi, dậy thôi!