Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

1. Tầm nhìn

Giúp trẻ em Việt Nam phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất.
Xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam có thể sánh vai với các nước khác trong khu vực và trên thế giới.

2. Sứ mệnh

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ.
Cung cấp cho cộng đồng những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam.
Định hướng cho cộng đồng biết cách sử dụng những thực phẩm có lợi cho sức khỏe, cho thế hệ tương lai.