Kỹ năng quan trọng thường thấy ở bé 4-6 tháng

Kỹ năng quan trọng thường thấy ở bé 4-6 tháng

Kiểm tra những kỹ năng của bé giai đoạn 4-6 tháng để xem bé có phát triển tốt.

4 tháng

– Cười mỉm hoặc cười to.

– Chịu được trọng lượng cơ thể trên chân của bé.

– Tạo âm thanh “co, co / a a” khi bạn nói chuyện với bé.

– Nắm chặt đồ chơi.

– Lẫy.

– Bắt chước âm thanh như “baba”, “dada”…

– Có thể mọc chiếc răng đầu tiên (thường là hiếm).

5 tháng

– Có thể phân biệt giữa các màu sắc đậm.

– Chơi với bàn tay và bàn chân của bé.

– Biết được tên của bé.

– Hướng về phía có âm thanh mới.

– Lẫy theo cả hai hướng: sấp sang ngửa và ngửa sang sấp.

– Tự ngồi được chút ít.

– Bắt đầu sợ xa mẹ.

6 tháng

– Chuyển hướng chú ý tới nơi có âm thanh và giọng nói.

– Bắt chước âm thanh.

– Lẫy theo 2 hướng.

– Sẵn sàng ăn dặm.

– Tự ngồi.

– Có thể chuyển đồ chơi từ tay nọ sang tay kia.

– Dướn người về phía trước để lấy thứ gì đó khi ngồi.

– Có thể bắt đầu trườn/bò.

– Bắt đầu bập bẹ và kết hợp nhiều âm tiết.

– Kéo đồ chơi về phía mình.

Theo Mevabe