Chú ý tới thời gian và nơi tập

Chú ý tới thời gian và nơi tập