Chương trình “ Đồng hành cùng doanh nghiệp”

Chương trình “ Đồng hành cùng doanh nghiệp”

Vừa qua, lãnh đạo công ty Humana Việt Nam đã tham gia chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” do LĐLĐ quận Tân Bình tổ chức.

Thực hiện Tháng công nhân lần thứ 5- năm 2013; ngày 29 tháng 5 năm 2013 Liên đoàn lao động Quận Tân Bình đã tổ chức Chương trình “ Đồng hành cùng doanh nghiệp”. Mục đích của chương trình nhằm giới thiệu, biểu dương Người sử dụng lao động khu vực kinh tế ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có những chính sách, việc làm thiết thực nhằm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân-lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đây là năm thứ hai, lãnh đạo Công ty TNHH Humana -Ngô Đức Bình được Liên đoàn lao động quận Tân Bình chọn biểu dương. Được biết trong buổi giao lưu có 21 lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu trên 981 doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng trên địa bàn quận được chọn lựa biểu dương.

Vinh dự lớn – trách nhiệm cao của Lãnh đạo các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước trong thời kỳ kinh tế thế giới và trong nước suy thoái là những thách thức vô cùng to lớn.

Với bản lĩnh và kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp chúng ta vững tin lãnh đạo Công ty Humana sẽ vượt qua khó khăn, thách thức vững bước đi lên.