Trục trặc tập đi cần được khám

Trục trặc tập đi cần được khám

Thời điểm biết đi ở mỗi bé không giống nhau. Tuy nhiên nếu bạn thấy bé có những dấu hiệu dưới đây trong quá trình tập đi, bạn nên nói với bác sĩ nhi khoa ngay lập tức.

Thời điểm biết đi ở mỗi bé
không giống nhau. Tuy nhiên nếu bạn thấy bé có những dấu hiệu dưới đây
trong quá trình tập đi, bạn nên nói với bác sĩ nhi khoa ngay lập tức. Có
thể chúng chỉ là những dấu hiệu bình thường nhưng cũng có khi cần can
thiệp y tế.

– Bé bị đau khi đi hoặc bò.

– Khập khiễng.

– Bị
ngã liên tục. Điều này thường gặp khi bé mới tập đi nhưng nếu mức độ
ngã không được cải thiện theo thời gian thì nó có thể là một vấn đề
nghiêm trọng.

– Đỏ hoặc sưng ở chân, đặc biệt sau một buổi đi bộ.

– Chỉ có một chân gập khuỷu. Nghĩa là bé gần như vừa đi vừa lết một chân.

Theo Mevabe