Giám đốc kinh doanh vùng (RSM)

Humana là một trong 2 tập đoàn đứng hàng đầu