Quản lý Kinh doanh khu vực (ASM)

Hiện tại, Humana Vietnam cần bổ sung nhân lực chủ lực với

Nhân viên tư vấn bán hàng online ( Telesales)

Hiện tại, Humana Vietnam cần bổ sung nhân lực chủ lực với

Chuyên viên Marketing

Hiện tại, Humana Vietnam cần bổ sung nhân lực chủ lực với

Nhân viên Sales admin

Humana là một trong 2 tập đoàn đứng hàng đầu

Giám sát bán hàng ( Sales Supervisors )

Humana là một trong 2 tập đoàn đứng hàng đầu

Giám đốc kinh doanh vùng (RSM)

Humana là một trong 2 tập đoàn đứng hàng đầu